นำเข้าและจัดจำหน่าย ระบบน้ำ ข้อต่อสายยาง ข้อก๊อกน้ำ ปืนฉีดน้ำ สปริงเกอร์ และ เครื่องตั้งเวลารดน้ำดิจิตอล เพื่อความสดชื่นต่อสวนของคุณ