ดอกสว่านเจาะเหล็ก เจาะสแตนเลส ก้านเตเปอร์ Miranda made by Dormer ระบบมิลลิเมตร/หุน